Седиште

Адреса:

  • Хајдук Вељкова 7
  • 14000 Ваљево, Србија
  • Информације за грађане тел: +381 (14) 243543;
  • Секретар ГО Ваљево тел: +381 (14) 243543;
  • Контакт тел за медије: +381 (14) 243543;
  • [email protected]

 

 
View Larger Map